Dokumentai

Įmonėms, vykdančioms atliekų apskaitą GPAIS’e

Atliekų vežimo lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia siuntėjas, t.y. atliekas atiduodanti įmonė, vaistinė;

Perduodant atliekas, vairuotojui būtina duoti užpildytą ir pasirašytą krovinio gabenimo važtaraštį arba atliekų perdavimo aktą (būtinas kelyje)

Įmonėms, nevykdančioms atliekų apskaitos GPAIS’e

Atliekų vežimo lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų gavėjas, t.y. Tekasta;

Tekasta, parsivežtas atliekas pasveria, suformuoja Atliekų vežimo lydraštį ir siunčia įmonei originalu, el.paštu ar faksu, kurį būtina patvirtinti parašu ir persiųsti atgal Tekastai;

Perduodant atliekas, vairuotojui būtina duoti užpildytą ir pasirašytą krovinio gabenimo važtaraštį arba atliekų perdavimo aktą (būtinas kelyje)

PAT Licencija Nr:000455