Medicininių atliekų tvarkymo paslaugos

Tvarkome medicines atliekas:
180101, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109, 180110

Vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis;
Lietuvos higienos norma HN 66:2013;
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu