Kitos atliekos / Paslaugos

Tvarkome kitas atliekas:
150110, 160304, 160506, 200131, 200132

Vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis;
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu