Veterinarinių atliekų tvarkymo paslaugos

Tvarkome veterinarines atliekas:
180201, 180202, 180203, 180205, 180206, 180207, 180208

Vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis;
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu